top of page
Screen Shot 2021-03-23 at 14.39.26.png

Nodau:

  • Darparu lleoedd ar gyfer hunanofal ymgorfforedig ar gyfer lles gweithwyr

  • Cynnig gwasanaethau seicotherapi symudiadau dawns i gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.

  • Datblygu datblygiad proffesiynol parhaus a chwricwla pwrpasol at ddibenion staff a hyfforddiant.

  • Datblygu mentrau sydd â chydraddoldeb ac amrywiaeth yn ganolog iddynt

  • Cynnal ymchwil a hyrwyddo gwelededd ar gyfer seicotherapi dawns/symud o fewn y celfyddydau, iechyd & lles

 
bottom of page