top of page

Croeso i The Body Hotel ®

 
 

Lle gallwch chi 'edrych allan' o fywyd bob dydd

a 'check in' i'ch corff.

 

 

 

 

 

 

 

Mae Gwesty’r Corff yn darparu gweithdai, hyfforddiant a rhaglenni datblygiad proffesiynol sy’n blaenoriaethu symudiad a’r celfyddydau fel elfennau allweddol o iechyd a lles.

Rydym yn defnyddio egwyddorion o seicotherapi symudiadau dawns ac yn ymgysylltu ag ymchwil gyfredol i ddarparu gweithdai lle mae pobl yn buddsoddi yn eu hunanofal eu hunain trwy ymgysylltu â chreadigedd, bywiogrwydd a meithrin gwytnwch.

Ein nod yw darparu lle diogel i'r rhai sy'n gweithio mewn proffesiynau heriol ac ymgysylltu â chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol trwy ddarparu amrywiaeth eang o gynigion wedi'u teilwra i anghenion pob grŵp.

Mae The Body Hotel wedi mwynhau llwyddiant rhyngwladol yn rhedeg gweithdai ledled y DU a thu hwnt gyda sesiynau blaenorol wedi'u cynnal yn yr Ariannin, Tsieina, Norwy, Ewrop a Puerto Rico. 

Rydym yn creu mannau hunanofal ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn addysg, lles, iechyd, gofal cymdeithasol, y celfyddydau a phroffesiynau gofalu eraill trwy gynnig gwasanaethau sy'n cymhwyso egwyddorion seicotherapi symudiadau dawns. 

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau ar gyfer unigolion, grwpiau a sefydliadau i helpu i ddarparu gofod anadlu i bobl sy'n gweithio ar draws ystod eang o sectorau a phroffesiynau.

Tag Line The Body Hotel.jpeg
1.png
3.png
2.png

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein Llyfryn Cwmni:

In collaboration with:

 
wales arts health and wellbeing network.
creative cardiff.png
startup%20stiwdio_edited.jpg

Peidiwch â cholli allan ar ein newyddion! Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr

 
wataf.jpeg
lgbtqymru.jpeg

Symudwch gyda ni! Dilynwch ein Rhestr Chwarae The Body Hotel: Dance Break ar Spotify

 
bottom of page